top of page
Pointing Pencil

Takarítási szaktanácsadás

A hatékony munkavégzés elengedhetetlen feltétele minden esetben az elvégzendő munka tapasztalt szakember általi felmérése és az adottságok helyszínen történő megállapítása. A felmérésnek ki kell terjednie a víz és áramvételi lehetőségek, a mozgási útvonalak, távolságok megállapítására valamint a munkavégzés lehetséges időrendjére is.

Saját takarítók alkalmazása esetében a szaktanácsadói munkánk a következőkre terjed ki:

Takarítási terv készítése:

Egy részletesen kidolgozott terv segítségével a munkavállaló mindig pontosan tudja mi a feladata, nincsenek üresjáratok és nincsenek kimaradt részfeladatok, minden perc hatékonyan telik. Ez előnyös  a munkáltatónak, hiszen gazdaságos munkaidő kihasználás mellett garantált a feladat teljeskörű elvégzése.  A munkavállalóknak pedig leveszi a válláról a munkaszervezés és munkabeosztás feladatait és hatékony munkavégzést biztosít. A szervezett, tudatos munkavégzés javítja a munkahelyi légkört és csökkenti a fluktuáció okozta nehézségeket.

Munkaerő igény meghatározása

A takarítási munkák legnagyobb költségtényezője a munkabér, ezért kulcskérdés az ésszerű munkaerő gazdálkodás megvalósítása. A munkerőigény gyakorlati meghatározásához az általános normákon kívül nagy tapasztalat és a helyi adottságok maximális ismerete is szükséges.

Munkarend, munkamegosztás, munkaszervezés kidolgozása

Ésszerű munkarend és munkaszervezés nélkül nincs takarékos munkaerő gazdálkodás. Szaktanácsadóink vállalják, hogy a takarítószemélyzet számára olyan munkarendet és feladatelosztást dolgoznak ki, aminek az alkalmazásával nem lesznek holt idők, mindenki mindig tudja a feladatát és adott idő alatt a maximális feladatot képesek elvégezni. A takarítási munka megszervezése kiterjed a termelő tevékenysége zavarásának az elkerülésére és takarításhoz szükséges eszközök, vegyszerek meghatározására is.

Takarítók és vezetők oktatása:

A hatékony takarítás alapja a jól képzett humán erőforráson. Ezért kiemelten fontos, hogy a munkát végző kollégák folyamatosan aktuális szakmai ismeretek kapjanak. Célunk a legkorszerűbb tisztítási technológiák átadásán keresztül  megfelelően kvalifikált szakembereket képzése. Sajnos a takarítással foglalkozó cégeket és takarító részlegeket is egyre inkább érinti a munkaerő piacon kialakult fluktuáció, ami ellen takarítási terv mellett a folyamatos oktatással lehet védekezni.

Vegyszer és eszközhasználat racionalizálása

Minőségi és költséghatékony takarítási munka csak korszerű eszközökkel és hatékony szerekkel végezhető. Cégünk figyelemmel kíséri a világpiacon megjelenő legújabb takarítási trendeket és az ottani újdonságokat igyekszünk a gyakorlatban is alkalmazni. Igény szerint ajánljuk a mikroszálas törlőkendők, mopok és takarítókocsik használatát. Mindenkinek ajánljuk a színkódos takarítási rendszer bevezetését, ami egyszerűbbé és biztosabbá teszi a munkavégzést.

Auditálás, ellenőrzési pontok kidolgozása, előforduló hibák kijavítása

Minden munka elvégzésénél kulcsfontosságú a minőség rendszeres visszaellenőrzése. Az saját felmérésünk alapján kidolgozzuk az ellenőrzési pontok rendszerét, amelyek ellenőrzése gyors és valós képet mutat az elvégzett takarítás általános állapotáról és igény szerint végzünk szúrópróbaszerű auditálást. A tapasztalt eredményeket összegezzük és javaslatot teszünk az esetleges hiányosságok megszüntetésére.

Csökkentse költségeit!

Készítsünk egy takarítási tervet!

bottom of page